Informácia 10. na rok 2022

Informácia 9. na rok 2022
18. januára 2022
Informácia 11. na rok 2022
21. januára 2022

V súvislosti s koronavírusom v nadväznosti na včerajšiu správu /informácia 9. na rok 2022 /18.01.2022 , ktorá obsahovala v prílohách nové vyhlášky ÚVZ SR platné od 19. 01. 2022 Vám zasielame aktualizované rozcestníky z 3. týždňa 2022 k novým vyhláškam ÚVZ SR (č. 3, 4, 5 a 6/2022 – respirátory, OTP na pracoviskách, hromadné podujatia, prevádzky) a opätovne doteraz aktuálne platné vyhlášky s rozcestníkmi (domáca izolácia, karanténa a režim na hraniciach Slovenska) nasledovne:

– rozcestník – Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom, revízia dokumentu 17.01.2022 – platné od 19.01.2022,

– rozcestník – OTP režim na pracovisku, revízia dokumentu 18.01.2022 – platné od 19.01.2022,

– rozcestník – Obmedzenia pre hromadné podujatia, revízia dokumentu 18.01.2022 – platné od 19.01.2022,

– rozcestník – Obmedzenia pre prevádzky, revízia dokumentu 18.01.2022 – platné od 19.01.2022,

– rozcestník – Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste, revízia dokumentu 25.11.2021 – platné od 11.10.2021,

vyhláška ÚVZ SR č. 252/2021 (uverejnená 07.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, účinnosť od 11. októbra 2021, zrušila vyhlášku ÚVZ SR č. 247/2021 V. v. SR,

– rozcestník – Režim na hraniciach Slovenska, revízia dokumentu 23.12.2021 – platné od 01.12.2021 a novelizované v platnosti od 23.12.2021,

vyhláška ÚVZ SR č. 268/2021 (uverejnená 29.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, účinnosť od 01. decembra 2021, zrušila vyhlášku ÚVZ SR č. 255/2021 V. v. SR,

vyhláška ÚVZ SR č. 309/2021 (uverejnená 22.12.2021), ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 268/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, účinnosť od 23. decembra 2021.

* Tieto rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4934:opatrenia-poas-lockdownu&catid=267:opatrenia-poas-lockdownu