Informácia 11. na rok 2022

Informácia 10. na rok 2022
19. januára 2022
Informácia 12. na rok 2022
25. januára 2022

v súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme ďalšie materiály z 3. týždňa 2022:

Epidemiologická situácia, materiál MZ SR z 19. 01. 2022,

– Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej s COVID-19 (príručka WHO Europe), zverejnená 20. 01. 2022 na web ÚVZ SR.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/