Informácia 9. na rok 2022

Informácia 8. na rok 2022
18. januára 2022
Informácia 10. na rok 2022
19. januára 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR úradu vlády SR z 3.a 2. týždňa 2022 týkajúce sa opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) v zložení:

– uznesenie vlády SR č. 29/2022 z 12. januára 2022 k návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron),

vyhláška ÚVZ SR č. 3 (uverejnená 17.01.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinnosť od 19. januára 2022, zrušuje vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021 V. v. SR,

vyhláška ÚVZ SR č. 4 (uverejnená 17.01.2022),ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravianariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, účinnosť od 19. januára 2022, zrušuje vyhlášku ÚVZ SR č. 264/2021V. v. SR,

vyhláška ÚVZ SR č. 5 (uverejnená 17.01.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, účinnosť od 19. januára 2022, zrušuje vyhlášku ÚVZ SR č. 2/2022 V. v. SR,

vyhláška ÚVZ SR č. 6 (uverejnená 17.01.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, účinnosť od 19. januára 2022, zrušuje vyhlášku ÚVZ SR č. 1/2022 V. v. SR,

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (respirátory, hromadné podujatia, prevádzky, OTP na pracoviskách) – Prehľad najdôležitejších zmien zo všetkých nových vyhlášok “v kocke” v platnosti od 19. januára 2022 (word a pdf formáty).

  • Prechod z Delta vlny do vlny Omikron Prijaté opatrenia 12.1.2022 – prezentácia MZ SR v úvode obsahuje porovnanie trendu incidencie a rastu s okolitými krajinami, základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj denných príjmov do nemocníc, týždenný počet prvoočkovaných a booster dávok. Ďalej sú v prezentácii predstavené rámcové informácie o jednotných celonárodných opatreniach, ktoré schválila vláda SR na rokovaní dňa 12.1.2022 (Jednotné celonárodné opatrenia na vlnu Omikron, platné od 19.1.2022 do ústupu vlny Omikron),
  • Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron),
  • Predkladacia správa.

Opatrenia sú navrhované s platnosťou na národnej úrovni od 19. 01. 2022 a majú byť platné maximálne štyri týždne po vrchole Omikron vlny.

 Súvisiace rozcestníky na web ÚVZ SR ešte neboli aktualizované v čase odoslania tejto správy.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR.