Zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi_informácia II. na rok 2019

Voľby do Európskeho parlamentu_2019_III
3. apríla 2019
Informácia III. na rok 2019
2. júla 2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany úrody  pred požiarmi  zasiela nasledovné opatrenia:

Príloha: HaZZ.pdfHaZZ