Informácia III. na rok 2019

Zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi_informácia II. na rok 2019
26. júna 2019
Informácia IV. na rok 2019
22. júla 2019

Vyzývame občanov, ktorý majú príbuzného pochovaného na cintoríne v Hornom Mýte, na základe písomnej  výzvy, ktorá bola doručená do poštovej schránky v mesiaci júl  môžu predlžiť nájomnú zmluvu na hrobové miesta na obecnom úrade.

OÚ_WEB_sl.