Informácia III. na rok 2019

Vyzývame občanov, ktorý majú príbuzného pochovaného na cintoríne v Hornom Mýte, na základe písomnej  výzvy, ktorá bola doručená do poštovej schránky v mesiaci júl  môžu predlžiť nájomnú zmluvu na hrobové miesta na obecnom úrade.

OÚ_WEB_sl.