NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Úradný list - 13_11_2023123.4 KiB21. novembra 2023
Úradný list - 10_11_2023125.6 KiB21. novembra 2023
návrh VZN- prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horné Mýto- 413.7 KiB27. novembra 2023
Oznámenia o strategickom dokumente370.3 KiB24. novembra 2023
návrh VZN č.11.1 MiB13. novembra 2023
Oznámenie o výsledku359.5 KiB21. novembra 2023
návrh VZN-č.2409.6 KiB13. novembra 2023
Návrh VZN č.3460.3 KiB14. novembra 2023
Úradný list - 10_11_2023 117.7 KiB21. novembra 2023
Návrh rozpočet 2023-2024643.0 KiB23. novembra 2023
Parlamentné voľby - zápisnica10.6 MiB2. októbra 2023
Oznámenie o začati - ÚP obce1.1 MiB24. októbra 2023
Zámer predaj majetku obce 2023/2386.0 KiB2. októbra 2023
Záverečný účet obce za rok 2022 (1)890.0 KiB30. mája 2023
Vytvorenie vol. okrskov276.4 KiB13. júna 2023
Dodatok Ponuka E. Benefit95.1 KiB29. januára 2023
Voľby 2023678.7 KiB1. augusta 2023
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny367.9 KiB13. júna 2023
Plneni rozpočtu k 31.12.2022320.0 KiB30. mája 2023
Oznam pre občanov158.9 KiB10. mája 2023
02_Vyzva na predkladanie ponúk356.5 KiB29. januára 2023
Uroven-vytriedenia-KO_2021286.8 KiB29. januára 2023
Poverenie334.0 KiB29. januára 2023
Oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania_HEIZER-OPTIK126.1 KiB29. januára 2023
zverejnenie - volby2023320.0 KiB21. júla 2023
Oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov223.9 KiB29. januára 2023
Vyzva-PD-HM663.9 KiB29. januára 2023
POVINNE-INFORMOVANIE_OBEC_OCHRANA_OSOBNYCH_UDAJOV678.7 KiB29. januára 2023
VZN_1_2021_o-chove-vodeni-a-drzani-psov231.6 KiB29. januára 2023
Volby_pocet-obyvatelov191.0 KiB29. januára 2023
Návrh VZN 2/2023442.1 KiB7. februára 2023
Urcenie-odmeny-zastupcu-starostu-obce-Horne-Myto231.9 KiB29. januára 2023
VZN_2_2021_o-zneskodnovani-obsahu-zump204.6 KiB29. januára 2023
Uroven-vytriedenia-KO_2020316.3 KiB29. januára 2023
Oznámenie o začatí správneho konania213.9 KiB29. januára 2023
Poverenie_HM_rozhodnutie1.1 MiB29. januára 2023
VZN-komunalny-odpad-a-drobny-stavebny-odpad-na-rok-2023412.1 KiB29. januára 2023
Oznamenie-a-menovani-zapisovatela-MVK286.8 KiB29. januára 2023
VZN_3_2021_KO-na-rok-2022415.0 KiB29. januára 2023
Vyzva-na-predlozenie-ponuky-PHZ1.6 MiB29. januára 2023
oznámenie o začatí správneho konania_MacBook-Pro-uzivatela-Mgr.local_Jan-28-211750-2023_CaseConflict213.9 KiB29. januára 2023
Urcenie-odmeny-zastupcu-starostu337.5 KiB29. januára 2023
Volby_oznamenie-o-urceni-poslancov208.3 KiB29. januára 2023
Verejna-vyhlaska_BUKI-SERVICES-s.r.o.1.3 MiB29. januára 2023
Urcenie-odmeny-zastupcu-starostu_2187.7 KiB29. januára 2023
Zaverecny-ucet-obce-za-rok-20211.0 MiB29. januára 2023
Územný plán obce Horné Mýto - zadanie - prerokovanie377.2 KiB24. októbra 2023
Návrh VZN 1/20231.0 MiB7. februára 2023
VYHLASENIE-VOLBY-HLAVNEHO-KONTROLORA-OBCE227.9 KiB29. januára 2023
Majetkove-priznanie-za-rok-20204.8 MiB29. januára 2023
Program-odpadoveho-hospodarstva-obce-H.Myto-na-roky-2016-20201.0 MiB29. januára 2023
Komunalne-a-drobne-stavebne-odpady-obce_ZP-6_01741.7 KiB29. januára 2023
Dohoda_c._20_04__010_0401.6 MiB29. januára 2023
Navrh-VZN_obce-Horne-Myto_KO-na-rok-2023241.1 KiB29. januára 2023
VZN_1_2022939.2 KiB29. januára 2023
VZN-o-kronike_HM313.9 KiB29. januára 2023
Zápisnica - OVS 781.9 KiB30. marca 2023
Majetkove-priznanie-za-rok-20212.9 MiB29. januára 2023
Referendum_2023147.2 KiB29. januára 2023
Verejna-kanalizacia-a-COV-obci-Horne-Myto362.7 KiB29. januára 2023
Zámer predaj majetku obce 2023907.7 KiB7. februára 2023
PHSR obce Horne Myto 2014-20201.5 MiB29. januára 2023
Zaradenie vybraných parciel lokality Klátovské rameno do národného zoznamu10.6 MiB2. marca 2023
IS_2017_odmena-za-vedenie-a-pisanie-kroniky_HM241.7 KiB29. januára 2023
Oprava-chyby-v-rozdelovniku-k-spisu-OU_DS_PLO_2020_007124505.9 KiB29. januára 2023
rozhodnutie2.2 MiB15. mája 2023
VZN-2-2023440.6 KiB28. februára 2023
Oznamenie-Ertesites516.9 KiB29. januára 2023
VZN-1- 20231.0 MiB28. februára 2023
Dohoda_-c._20_04_012_51.1 MiB29. januára 2023
uroven-vytriedenia-KO-Horne-Myto372.7 KiB23. februára 2023
Rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-COV-H.Myto_11.1 MiB29. januára 2023