Informácia XXV. na rok 2021

Informácia XXIV. na rok 2021
2. septembra 2021
Informácia XXVI. na rok 2021
23. septembra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 36. týždňa 2021 v zložení:

– vyhláška ÚVZ SR č. 247 (zverejnená 08.09.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 – účinnosť od 13. septembra 2021, zrušuje vyhl. č. 239/2021 V. v. SR,

rozcestník (sprievodca) – Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste – revízia dokumentu: 08. 09. 2021,

uznesenie vlády SR č. 501 z 08. septembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid   Automat – verzia   4.1) s účinnosťou od 13. septembra 2021 je okres Dunajská Streda zaradený do monitoringu – zelená zóna,

– aktuálna epidemiologická situácia – Epidémia Covid-19 – materiál MZ SR z 08. 09. 2021.

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/