Informácia XXIV. na rok 2021

Informácia XXIII. na rok 2021
27. augusta 2021
Informácia XXV. na rok 2021
10. septembra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 35. a 34. týždňa 2021 v zložení:

– č. 244 (zverejnená 27.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – účinnosť od 30. augusta 2021,

rozcestník (sprievodca) – Režim na hraniciach Slovenska – posledná aktualizácia: 27. 08. 2021,

– prehľad zmien vyhl. 244/2021 – novela upravujúca režim tzv. pendlerov,

uznesenie vlády SR č. 482 z 31. augusta 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid   Automat – verzia   4.1) s účinnosťou od 06. septembra 2021 je okres Dunajská Streda zaradený do monitoringu – zelená zóna,

– aktuálna epidemiologická situácia – Epidémia Covid-19 – materiál MZ SR z 31. 08. 2021.

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/