Informácia 8. na rok 2022

Informácia 7. na rok 2022
18. januára 2022
Informácia 9. na rok 2022
18. januára 2022

Oznamujeme občanom, že u ktorých nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti v roku 2021, do 31. januára 2022 sú povinní podať nové daňové priznanie z daní nehnuteľnosti. Tlačivá na nové daňové priznanie z daní nehnuteľnosti si môžete prevziať na obecnom úrade.