Informácia 71. na rok 2022

Informácia 70. na rok 2022
7. októbra 2022
Informácia 72. na rok 2022
30. októbra 2022

Oznámenie pre obyvateľov obce –

Špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách 29.10.2022

Oznámenie

Osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19,

a osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti,

je oprávnený  podávať  žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce  sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie obce Horné Mýto: Irena Malinaová

Telefonický kontakt na zapisovateľa: 031/5581311.


Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochorenie COVID-19.

————–  o —————-

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky pred začatím volieb a aj v deň volieb telefonicky na tel.čísle. 0902 258705 alebo prostredníctvom druhej osoby.