Informácia 70. na rok 2022

Informácia 69. na rok 2022
3. októbra 2022
Informácia 71. na rok 2022
21. októbra 2022

Výzva na jesennú celoplošnú deratizáciu – V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji

verejného zdravia, v súvislosti s naradením jesennej deratizácie oznamujem, že bola vydaná Výzva RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede

všetkým povinným subjektom na území našej obce.

Príloha- výzva: