Informácia 64. na rok 2022

Informácia 63. na rok 2022
4. augusta 2022
Informácia 65. na rok 2022
17. augusta 2022

V súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 a opičími kiahňami Vám v prílohe zasieláme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 32. a 31. týždňa 2022 v zložení:

– tlačové správy:

– Odborníci varujú pred jesenným nárastom ochorení COVID-19, z 12.08.2022,

– Aktuálna epidemiologická situácia k 11.08.2022, zverejnené 12.08.2022,

– ostatné materiály Covid-19:

– ­Epidemiologická situácia 11.8.2022, materiál Ministerstva zdravotníctva SR,

– vyhl. UVZ SR č. 35/2022 – prekrytie HDC,

– vyhl. UVZ SR č. 33/2022 – izolácia a karanténa,

– rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste z 15.07.2022,

– rozcestník Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom z 13.06.2022,

– Odporúčania hlavného hygienika SR k problematike prekrytia horných dýchacích ciest a šírenia ochorenia COVID-19, aktualizované 13.06.2022,

– Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 z 13.03.2022,

– Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí z 29.06.2022,

– ostatné materiály opičie kiahne:

– Na Slovensku pribudli dva nové prípady opičích kiahní (31. kalendárny týždeň) z 05.08.2022,

– základné informácie o ochorení z 30.05.2022,

– plagát – Spoznajte opičie kiahne

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

Prílohy: