Informácia 50. na rok 2021

Informácia 49. na rok 2021
23. decembra 2021
Informácia 51. na rok 2021
31. decembra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme nasledovné materiály z 50. a 51. týždňa:

uznesenie vlády SR č. č. 788 z 22. decembra 2021 k návrhu na doplnenie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – dopĺňa B.1. s účinnosťou od 23. decembra 2021 v prílohe uznesenia vlády SR č. 772 zo 14. decembra 2021 písmeno s), ktoré znie: „s) predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín.“;

Novelizácia platných vyhlášok:

– vyhláška ÚVZ SR č. 309 (zverejnená 22.12.2021), ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 268/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – účinnosť od 23. decembra 2021,

– vyhláška ÚVZ SR č. 310 (zverejnená 22.12.2021), ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 307/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – účinnosť od 23. decembra 2021,

– vyhláška ÚVZ SR č. 311 (zverejnená 22.12.2021), ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – účinnosť od 23. decembra 2021,

– Informácia k novelám vyhlášok 311-prevádzky, 310-HP, 309-hranice – zverejnené na web ÚVZ SR dňa 22.12.2021,

rozcestník Obmedzenia pre prevádzky a hromadné podujatia z web ÚVZ SR zo dňa 17.12.2021,

– Predvianočná epidemiologická situácia z 22.12.2021,

Súvisiace platné vyhlášky, resp. vyššie uvedenými vyhláškami upravené:

– vyhláška ÚVZ SR č. 268 (zverejnená 29.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – účinnosť od 01. decembra 2021, zrušuje vyhl. č. 255/2021 V. v. SR,

– vyhláška ÚVZ SR č. 306 (zverejnená 16.12.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – účinnosť 17. decembra 2021. Ustanovenia § 2 ods. 2 písm. af) a ag) nadobúdajú účinnosť 25. decembra 2021, zrušuje vyhl. č. 290/2021 V. v. SR,

– vyhláška ÚVZ SR č. 307 (zverejnená 16.12.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – účinnosť od 17. decembra 2021, zrušuje vyhl. 289/2021 V. v. SR, v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 301/2021 V. v. SR,

Vyhlášky účinná od 03. januára 2022:

– vyhláška ÚVZ SR č. 312 (zverejnená 23.12.2021), ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR – účinnosť od 03. januára 2022.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/

aktualizované 23.12.2021