Informácia 51. na rok 2021

Informácia 50. na rok 2021
23. decembra 2021
Zmluvy 2022
1. januára 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že od roku 2022 sa mení sadzba za odvoz komunálneho odpadu. Komunálny odpad naďalej sa bude odvážať každý druhý týždeň. Od marca v roku 2022 len tie kontajnery budú vyprázdnené, kde budú nové matrice nalepené, čo môžete nakúpiť na obecnom úrade od 1. februára 2022.

Sadzba v roku 2022  je 25.-€/osoba, čo obecné zastupiteľstvo prijalo 13.decembra 2021, číslo uznesenia 54/2021.