Informácia 39. na rok 2021

Informácia 38. na rok 2021
12. novembra 2021
Informácia 40. na rok 2021
19. novembra 2021

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo

správcov  ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa  § 43 Zák.č.251/2012 Z.z, v platnom znení.

Tu nájdete kompletnú výzvu: