Informácia 38. na rok 2021

Informácia 37. na rok 2021
5. novembra 2021
Informácia 39. na rok 2021
15. novembra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasielame uznesenie vlády SR zo 45. týždňa 2021:

uznesenie vlády SR č. 650 z 10. novembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid   Automat – verzia   4.2) s účinnosťou od 15. novembra 2021; okres Dunajská Streda je zaradený opäť do 1. stupňa ohrozenia  – červená zóna,

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/