Informácia 32. na rok 2022

Informácia 31. na rok 2022
7. apríla 2022
Informácia 33. na rok 2022
14. apríla 2022

Informácia z OR HaZZ v Dunajskej Strede vo veci Vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 15:00 h dňa 14. apríla 2022 až do odvolania.