Informácia 30. na rok 2022

Informácia 29. na rok 2022
31. marca 2022
Informácia 31. na rok 2022
7. apríla 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasielama materiály z web ÚVZ SR z 13. týždňa 2022 v zložení:

– odporúčania pre hromadné podujatia a prevádzky – Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 z 31.03.2022,

– ÚVZ SR: Reagujeme na nedostatok miest v škôlkach z 01.04.2022,

Epidemiologická situácia, materiál MZ SR z 30. 03. 2022.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html