Informácia 29. na rok 2022

Informácia 28. na rok 2022
25. marca 2022
Informácia 30. na rok 2022
1. apríla 2022

Informácia z MZ SR – Dovoľujem si vám poslať aktuálne informácie z rezortu zdravotníctva, ktoré sa týkajú:

–          odporúčaní hlavného hygienika v súvislosti s pandémiou Covid-19

–          informácií o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre vojnových utečencov z Ukrajiny

Zrušenie plošných obmedzení prevádzok a hromadných podujatí v praxi znamená, že za ochranu vlastného zdravia a zdravia svojich najbližších musí prevziať zodpovednosť každý jeden z nás. Okrem zaočkovania sa proti COVID-19 (vrátane dôležitej posilňujúcej dávky) a povinného nosenia respirátora v rizikových situáciách preto hlavný hygienik naďalej odporúča priebežne dodržiavať aj vybrané postupy, ktoré boli dlhodobo súčasťou stratégie prevencie šírenia nákazy v každodennom živote.

Odporúčania hlavného hygienika prikladám do prílohy tohto mailu.

V mnohých mestách a obciach našli svoje dočasné bydlisko vojnoví utečenci z Ukrajiny. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo všetky potrebné informácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na stránke  https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine.

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vojnových utečencov zverejnila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa na svojej stránke https://www.vszp.sk/ukrajina/.

Informácie na uvedených linkoch sú pravidelne aktualizované a dopĺňané.