Informácia 19. na rok 2022

Informácia 18. na rok 2022
4. februára 2022
Informácia 20. na rok 2022
17. februára 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 6. týždňa 2022 v zložení:

– vyhláška ÚVZ SR č. 18 (uverejnená 11.02.2022), ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 11/2022 V. v. SR, účinnosť od 15. 02. 2022,

– vyhláška ÚVZ SR č. 19 (uverejnená 11.02.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, účinnosť od 15. 02. 2022, zrušuje vyhl. ÚVZ SR č. 6/2022 V. v. SR v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 13/2022;

Tlačové správy z web ÚVZ SR:

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR č. 18 a 19 platným od 15.02.2022 (aktualizované opatrenia pre prevádzky, novela vyhlášky k hromadným podujatiam) – z 11.02.2022 15:07,

rozcestník Obmedzenia pre hromadné podujatia – platné od 15.02.2022, revízia dokumentu: 11. február 2022,

rozcestník Obmedzenia pre prevádzky – platné od 15.02.2022, revízia dokumentu: 11. február 2022,

rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste (k vyhl. 7 a 17/2022),revízia dokumentu: 04. február 2022,

Epidemiologická situácia, materiál MZ SR z 09. 02. 2022,

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.