Informácia 20. na rok 2022

Informácia 19. na rok 2022
12. februára 2022
Informácia 21. na rok 2022
27. februára 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasielame materiály z web ÚVZ SR zo 7. týždňa 2022 v zložení:

– vyhláška ÚVZ SR č. 20 (uverejnená 15.02.2022), ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. ÚVZ SR č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení vyhl. ÚVZ SR č. 17/2022 V. v. SR, účinnosť od 16. 02. 2022,

– vyhláška ÚVZ SR č. 21 (uverejnená 15.02.2022), ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. ÚVZ SR č. 10/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, účinnosť od 16. 02. 2022,

– vyhláška ÚVZ SR č. 22 (uverejnená 15.02.2022), ktorou sa mení vyhl. ÚVZ SR č. 19/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, účinnosť od 16. 02. 2022,

Tlačové správy z web ÚVZ SR:

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (20, 21 a 22 – novely vyhlášok k režimu na hraniciach, činnosti prevádzok a karanténe osôb) platným od 16.02.2022 – zverejnené 15.02.2022 16:24,

rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste – platné od 16.02.2022, revízia dokumentu: 16. február 2022,

rozcestník Režim na hraniciach Slovenska – platné od 16.02.2022, revízia dokumentu: 16. február 2022,

rozcestník Obmedzenia pre prevádzky – platné od 16.02.2022, revízia dokumentu: 16. február 2022,

rozcestník Návštevy v zdravotníckych zariadeniach – novelizácia od 01.02.2022, revízia dokumentu: 17. február 2022,

rozcestník Návštevy v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených – novelizácia od 01.02.2022, revízia dokumentu: 17. február 2022,

Epidemiologická situácia, materiál MZ SR zo 16. 02. 2022,

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.