Informácia 17. na rok 2022

Informácia 16. na rok 2022
2. februára 2022
Informácia 18. na rok 2022
4. februára 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 5. týždňa 2022 v zložení:

– vyhláška ÚVZ SR č. 10 (uverejnená 31.01.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, účinnosť od 04. 02. 2022, zrušuje vyhlášky ÚVZ SR: č. 268/2021 V. v. SR v znení vyhlášky č. 309/2021 V. v. SR,

– vyhláška ÚVZ SR č. 11 (uverejnená 31.01.2022), ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, účinnosť od 01. 02. 2022,

– vyhláška ÚVZ SR č. 12 (uverejnená 31.01.2022), ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 238/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, účinnosť od 01. 02. 2022,

– vyhláška ÚVZ SR č. 13 (uverejnená 31.01.2022), ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, účinnosť od 01. 02. 2022,

– vyhláška ÚVZ SR č. 14 (uverejnená 31.01.2022), ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených, účinnosť od 01. 02. 2022,

– vyhláška ÚVZ SR č. 15 (uverejnená 31.01.2022), ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, účinnosť od 01. 02. 2022,

rozcestník Obmedzenia pre hromadné podujatia, revízia dokumentu: 02. február 2022,

rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste, revízia dokumentu: 31. január 2022,

rozcestník OTP režim na pracovisku, revízia dokumentu: 02. február 2022,

rozcestník Obmedzenia pre prevádzky, revízia dokumentu: 02. február 2022,

rozcestník Režim na hraniciach Slovenska, revízia dokumentu: 02. február 2022,

rozcestník Návštevy v zdravotníckych zariadeniach, revízia dokumentu: 02. február 2022,

– Informácia k aktualizácii vyššie uvedených vyhlášok ÚVZ SR č. 10, 11, 12, 13, 14 a 15, uverejnená 31. januára 2022 16:30,

Epidemiologická situácia, materiál MZ SR z 02. 02. 2022,

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR.