Informácia 14. na rok 2022

Informácia 13. na rok 2022
26. januára 2022
Informácia 15. na rok 2022
31. januára 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 4. týždňa 2022 v zložení:

– vyhláška ÚVZ SR č. 7 (uverejnená 24.01.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, účinnosť od 25. 01. 2022, zrušuje vyhlášku ÚVZ SR č. 252/2021 V. v. SR,

rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste, revízia dokumentu: 25. január 2022,

– Informácia k novej vyhláške č. 7/2022 k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov, uverejnená 24. januára 2022 17:07,

Epidemiologická situácia, materiál MZ SR z 26. 01. 2022,

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR.