Informácia 1. na rok 2022

Zmluvy 2022
1. januára 2022
Informácia 2. na rok 2022
9. januára 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme nasledovné materiály z 51. a 52. týždňa:

– vyhláška ÚVZ SR č. 312 (zverejnená 23.12.2021), ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 311/2021 V. v. SR – účinnosť od 03. januára 2022,

– Informácia k vyhláške č. 312, novela 306 a 311 – prevádzky, zverejnené na web ÚVZ SR dňa 23.12.2021,

rozcestník – Obmedzenia pre prevádzky a hromadné podujatia, z web ÚVZ SR zo dňa 28.12.2021,

– rozcestník – Režim na hraniciach Slovenska, z web ÚVZ SR zo dňa 23.12.2021,

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/