Informácia 2. na rok 2022

Informácia 1. na rok 2022
3. januára 2022
Informácia 3. na rok 2022
12. januára 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme nasledovné materiály z 1. týždňa 2022:

– vyhláška ÚVZ SR č. 1 (uverejnená 07.01.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 07.01.2022. Ustanovenie § 2 ods. 7 stráca účinnosť 10. januára 2022 (resp. účinnosť:   10. 1. 2022 – zrušenie obmedzenia otváracích hodín,  7. 1. 2022 – ostatné ustanovenia). Zrušuje sa vyhláška ÚVZ SR č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 311/2021 V. v. SR a vyhlášky ÚVZ SR č. 312/2021 V. v. SR,

– informácie k vyhláške č. 1/2022 ÚVZ SRNová vyhláška k obmedzeniam prevádzok obchodu a služieb, uverejnené na web ÚVZ SR dňa 07.01.2022.

 * Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/