Informácia 5. na rok 2022

Informácia 4. na rok 2022
14. januára 2022
Informácia 6. na rok 2022
17. januára 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme nasledovné materiály z 1. a 2. týždňa 2022 a z 52 týždňa 2021:

– uznesenie vlády SR č. 1 zo 7. januára 2022 k zmene návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.3),

uznesenie vlády SR č. 2 z 10. januára 2022 k návrhu na schválenie odporúčaní opatrení hlavnému hygienikovi v oblasti hromadných podujatí,

– uznesenie vlády SR č. 30 z 12. januára 2022 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,

– uznesenie vlády SR č. 794 z 30. decembra 2021 k návrhu manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID–19,

vyhláška ÚVZ SR č. 2 (uverejnená 11.01.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, účinnosť od 12. januára 2022, zrušuje sa vyhláška ÚVZ SR č. 307/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 310/2021 V. v. SR.

informácie k vyhláške ÚVZ SR č. 2/2022 Nová vyhláška k obmedzeniam hromadných podujatí, uverejnené na web ÚVZ SR dňa 11.01.2022,

– rozcestník Obmedzenia pre hromadné podujatia – revízia dokumentu 12.01.2022 – web ÚVZ SR,

– rozcestník Obmedzenia pre prevádzky (vyhl. ÚVZ SR č. 1/2022) – revízia dokumentu 07.01.2022 – web ÚVZ SR,

– materiál z 52. rokovania vlády SR zo dňa 12. 01. 2022 schválený uznesením vlády SR č. 29/2022 Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)v čase odoslania tejto správy ešte nezverejnené – opatrenia platné od 19. 01. 2022 v zložení:

  • Prechod z Delta vlny do vlny Omikron Prijaté opatrenia 12.1.2022 – prezentácia MZ SR v úvode obsahuje porovnanie trendu incidencie a rastu s okolitými krajinami, základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj denných príjmov do nemocníc, týždenný počet prvoočkovaných a booster dávok. Ďalej sú v prezentácii predstavené rámcové informácie o jednotných celonárodných opatreniach, ktoré schválila vláda SR na rokovaní dňa 12.1.2022 (Jednotné celonárodné opatrenia na vlnu Omikron, platné od 19.1.2022 do ústupu vlny Omikron). Uvedené opatrenia majú byť platné od 19.1.2022 až najviac 4 týždne po vrchole vlny omikron variantu.
  • Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron). Opatrenia sú navrhované s platnosťou na národnej úrovni. Platné maximálne štyri týždne po vrchole Omikron vlny.
  • Návrh uznesenia vlády SR k návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron).

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR.