Informácia 6. na rok 2022

Informácia 5. na rok 2022
17. januára 2022
Informácia 7. na rok 2022
18. januára 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 24. januára 2022 / pondelok / o 18,30 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome pri dodržaní opatrení na COVID-19.