Prerušenie distribúcie elektriny
9. februára 2015
Poďakovanie starostu
18. augusta 2015

Vážení občania,

v sobotu 15. augusta 2015, sa v našej obci uskutočnili oslavy  „Obecného dňa“. Tieto oslavy boli o to významnejšie, že sa  naposledy konali v roku 2011.

Z uvedeného dôvodu bola oslavám zo strany obce venovaná  nemalá pozornosť. Mňa osobne, ako starostu obce, no i poslancov OZ teší, že do príprav týchto osláv sa zapojila takmer celá obec, z čoho možno usúdiť, že nám všetkým záleží na dobrom mene našej obce a jej pozitívnom reprezentovaní navonok. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že oslavy boli  pripravené do takej miery, že si vyslúžili kladné hodnotenie zo strany účastníkov osláv.

A preto sa chcem úprimne zo srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu obecných osláv.