Oznam Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dunajskej Strede.

Zápisnica zo zasadnutia OZ 28.09.2015
11. októbra 2015
VZN 3/2015
2. decembra 2015

Chodec v tmavom oblečení bez reflexných prvkov sa veľmi ľahko môže stať obeťou dopravnej nehody. Pripomíname, že za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci a cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Chodci majú od 1.1.2014 túto povinnosť aj v obci, ak sa pohybujú po vozovke, teda na miestach, kde nie sú vybudované chodníky pre chodcov. Ak sa používa bicykel za zníženej viditeľnosti, teda za tmy, za dažďa, hmly a podobne, nestačia len odrazky. Vpredu musí byť umiestnené biele svetlo, a vzadu červené. Mimo obce si cyklisti musia chrániť hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Deti do 15 rokov ju musia mať na hlave aj v obci. Tak, ako chodec alebo vodič auta, aj cyklista je účastník cestnej premávky, ktorý musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Snáď najčastejším priestupkom cyklistov je ich jazda po chodníku alebo cez priechod pre chodcov. Takouto jazdou môžu ohroziť chodcov, preto v takýchto prípadoch je potrebné zosadnúť z bicykla a tlačiť ho.