Informácia XXII. na rok 2021

Informácia XXI. na rok 2021
19. augusta 2021
Informácia XXIII. na rok 2021
27. augusta 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme usmernenia k aktuálne platným opatreniam ÚVZ SR, uznesenie vlády SR (alert systém), aktuálnu epidemiologickú situáciu  a kultúrny semafor z 33. a 32. týždňa 2021 v zložení:

– rozcestník Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora – aktualizované 13. 08. 2021 (k vyhl. ÚVZ SR 237/2021 platnej od 16.08.2021),

– rozcestník Návštevy v zdravotníckych zariadeniach – aktualizované 16. 08. 2021 (k vyhl. ÚVZ SR 238/2021 platnej od 16.08.2021),

– rozcestník Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste – aktualizované 16. 08. 2021 (k vyhl. ÚVZ SR 239/2021 platnej od 16.08.2021),

– rozcestník Pravidlá pre prevádzky – aktualizované 13. 08. 2021 (k vyhl. ÚVZ SR 240/2021 platnej od 16.08.2021),

– rozcestník Pravidlá pre hromadné podujatia – aktualizované 13. 08. 2021 (k vyhl. ÚVZ SR 241/2021 platnej od 16.08.2021),

Vyhlášky ÚVZ SR (v zátvorke k rozcestníkom)s novým Covid automatom – verzie 4.1  Vám boli odoslané e-mailovou správou 13. 08. 2021 o 00:04 h;

uznesenie vlády SR č. 446 z 18. augusta 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémiea prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid   Automat – verzia   4.1) s účinnosťou od 23. augusta 2021 je okres Dunajská Streda zaradený do monitoringu – zelená zóna,

– aktuálna epidemiologická situácia – Epidémia Covid-19 – materiál MZ SR z 18. 08. 2021,

– Semafor pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach (materiál MK SR, Verzia: 19.4, Schválené 12.8.2021).

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/