Informácia XVIII. na rok 2020

Informácia XVII. na rok 2020
22. októbra 2020
Informácia I. na rok 2021
1. januára 2021

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo

správcov  ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa  § 43 Zák.č.251/2012 Z.z, v platnom znení.

v prílohe nájdete kompletnú výzvu : výzva_ZsE_2020