Informácia III. na rok 2021

Informácia II. na rok 2021
20. januára 2021
Informácia IV. na rok 2021
24. februára 2021

Sčítanie obyvateľov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Formulár je možné vyplniť elektronicky a je dostupný na stránke www.scitanie.sk

A3_plagat_SK