Informácia č. 4 PAPÍRGYÜJTÉS – ZBER PAPIERA

Informácia č. 3
16. februára 2024
Info pre voliča SK/ENG
19. februára 2024

Obec Horné Mýto oznamuje obyvateľom, že odvoz papierového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 20.02.2024 /streda/ v ranných hodinách. Zber papiera bude prebiehať obvyklým spôsobom ako pri zbere plastov, čiže je spotrebné vyložiť papier ku ceste. Papier musí byť zviazaný.

Ďakujeme, že správne separujete.