Informácia 80. na rok 2022

Informácia 79. na rok 2022
30. novembra 2022
Informácia 81. na rok 2022
19. decembra 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 16.decembra 2022 / piatok / o 16,30 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v obecnom dome.

Pozvánka: