Informácia 73. na rok 2022

Informácia 72. na rok 2022
30. októbra 2022
Informácia 74. na rok 2022
8. novembra 2022

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo

správcov  ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné  elektrické vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa  § 43 Zák.č.251/2012 Z.z, v platnom znení.

Tu nájdete kompletnú výzvu: