Informácia 52. na rok 2022

Informácia 51. na rok 2022
24. júna 2022
Informácia 53. na rok 2022
1. júla 2022

Zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi – Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany úrody  pred požiarmi  zasiela nasledovné opatrenia:

 Príloha: