Informácia 3/2023 – Miestne dane a poplatky

Informácia č.2/ 2023 – Obecný úrad zatvorený
10. februára 2023
Večierok pre dôchodcov
20. februára 2023

OBEC HORNÉ MÝTO oznamuje občanom, že v týchto dňoch prebieha doručovanie rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľností,
dane za psa a poplatku za komunálny odpad doručovateľmi obce Horné Mýto.

Po prevzatí rozhodnutí môžete dane a poplatky uhradiť:

  • v hotovosti na obecnom úrade, počas úradných hodín
  • bankovým prevodom na účet obecného úradu, uvedený v rozhodnutí

Ďakujeme za každú úhradu.