Majáles 2023
27. apríla 2023
Zápis detí do materskej školy
3. mája 2023

Obec Horné Mýto v spolupráci s materskou školou Vás srdečne pozýva na slávnostný program pri príležitosti DM.