august 2022

1. augusta 2022

Informácia 61. na rok 2022

Z dôvodu uznášaniaschopnosti zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.7.2022 o 18,30 hodín v kultúrnom dome sa nekonalo, preto oznamujem nový termín zasadnutia a je to 08.08.2022 o 18,30 hodín v kultúrnom dome.