Igazgató  Mgr. Venkovics Erika
Évfolyamok  1
Tanárok  Bc. Gerezdes Mária
Diákok  18

                                                                                   logo  

 „Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” – Varga Domokos –

Az óvodáskor a személyiségfejlődés szempontjából kiemelkedő jelentőségű szakasz. A nevelésben és tanulásban olyan tapasztalatokat, élményeket, mintákat szereznek az óvodában a gyermekek, melyek az egész életükre meghatározó. Ezért fontos, hogy a Szülők ismerjék meg azt az Intézményt, mellyel megosztják gyermekük nevelését. Akkor jó az intézményválasztás, ha azonosulni tud a Szülő annak Pedagógiai Programjával, Házirendjével, az intézmény nevelési értékeivel, annak értékközvetítésével.

Az óvodánk rendelkezik az óvodai program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi, környezeti, működési feltételekkel. Az óvodai nevelés céljának teljesítéséhez az óvoda szakképzett óvodapedagógusokat alkalmaz. Az óvoda napi 3x-i étkezést biztosít a gyermekeknek. A  tízórai,ebéd uzsonna helyben készül. Az óvoda épülete 2010-ben lett felújítva, az épület felett bérlakások találhatók. Az óvodával szemközt található az alapiskola. A fenntartó a község.

Az óvoda rendelkezik a neveléshez szükséges csoportszobávakkal, mosdóval, öltözővel, játszóudvarral amely tágas, kerítéssel ellátott, rendezett- hinták, mászókák, homokozó, faházikókkal felszerelt. Az egyes helyiségek tárgyi környezete, felszerelése biztosítja az adott helyiség funkció szerinti gyermeki tevékenységeket, a gyermekek fejlődésének legmegfelelőbb feltételeit.

Az óvoda napirendje 6.30 órakor kezdődik, és 16.15 órakor fejeződik be.  A 2021/2022-es tanévben  15 gyermek van beíratva az intézménybe: 2,5 éves kortól egészen 6 éves korig, fiúk létszáma 13, lányoké 2.  Egy csoportban folynak a napi tevékenységek, két szakképzett óvodapedagógus irányításával.

A pedagógiai munkánkat könnyíti az interaktív tábla is, amelynek segítségével a gyerekek ismeretszerzését, látókörüket bővítsük. Teret adunk a gyerekek érdeklődési körének, mozgásigényeinek. Az óvoda egész környezete a gyermekek igényeinek kielégítését szolgálja.

Az óvoda oktató-nevelő program fő céljaként a népi hagyományok ápolását tűztük ki, a népi kultúra megőrzése, melyet főképpen mesékkel, versekkel, dalokkal és népi gyermekjátékokkal tudunk a gyermekek számára megfoghatóvá, elérhetővé tenni.  Az iskolai tanterv és a tantervfejlesztés megalkotásakor az állami tanterven alapulunk, figyelembe vesszük az óvoda belső és külső feltételeit, valamint az óvodai oktatás sajátosságait. A nevelő- oktató program része az idegen nyelvtudás fejlesztése is, de igyekszünk az államnyelvet is megszerettetni a gyerekekkel.

Olyan oktatási tevékenységeket biztosítunk, amelyeket azért szerveznek, hogy megfelelő feltételeket teremtsenek a gyermekek egészséges növekedéséhez és fejlődéséhez, figyelembe véve a gyermekek korát, egészségi állapotát és pszichoszomatikus fejlettségi fokát.

A szülőkkel nagyon kó kapcsolatot ápolunk, igyekszünk megfelelni az igényeiknek, elvárásaiknak. Szívesen vesznek részt az óvoda által szervezett rendezvényeken. A rendezvényeket úgy szervezzük, hogy a szülő és gyermeke együtt játszhasson, alkothasson, együtt éljék át az alkotás örömét. Közös rendezvényeink: Tökfesztivál, Karácsonyváró, Maszkabál, Anyák napja, Gyermeknap,  Búcsú az óvodától.

Feladatunk, hogy felkészítsük a gyerekeket az iskolára,elsajátítsák a legalapvetőbb dolgokat, mint a játékos tanulás, a mozgásigény, higiéniai szokások. Az óvoda fontos feladata, hogy minden gyermekben felfedezze az értéket.

aktualizálva 2022.02.15.