Igazgató Jäger Renáta
Évfolyamok 1
Tanárok 2
Diákok 28

„A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú,

hogy érezze nemcsak szeretik,

hanem olyannak szeretik amilyen.“

                                               /HermannAlice/

 

Óvodánk épulete a község szívében, az Általános Iskolával szemben helyezkedik el. Az óvoda 2010-ben költözött vissza a szépen felújított épületébe, amely fölött bérlakások vannak. A játszóudvar tágas, rendezett, elkerített. Az udvari játékok /hinták, mászókák, homokozó, jatékvár/ megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak, kielégítik a gyermekek mozgásigényét és teret adnak kölönböző játéktevékenységekre a kinttartózkodás folyamán.

Intézményünket a 2014/2015-ös tanévben 28 gyermek látogatja 2,5 – 7 éves korig. Délelott két csoportban, délután pedig egy csoportban folynak a napi tevékenységek, három óvodapedagógus irányításával. A csoportszobákat úgy alakítottuk ki, hogy gyermekeink külön kuckókat alakíthassanak ki a játékhoz és a tevékenységekhez. A Községi Hivatal és a Szülői Munkaközösség anyagi segítségével új ágyak kerültek a hálóterembe, asztalok mindkét csoportba, új bútor az egyik és konyhabútor a másik csoportszobába. A nagycsoportban interaktív tábla könnyíti a gyermekek ismeretszerzését, bővíti látókörüket, segíti alkotókészségüket. A kiscsoportban  számítógéppel ismerkedhetnek gyermekeink.

Az óvoda oktató-nevelő programja az óvoda saját arculatára, specifikus céljaira, a helyi adottságok figyelembevételével van kidolgozva. Fő szempontunk a népi hagyományok ápolása, a népi kultúra megőrzése, melyet főképpen mesékkel, versekkel, dalokkal és népi gyermekjátékokkal tudunk a gyermekek számára megfoghatóvá, elérhetővé tenni. Szirmocska csoportunkkal a szerkesztett népi játékok kategóriában többször részt vettünk a Duna Menti Tavasz Dunaszerdahelyi rendezvényein. A régióban lévő kisiskolák és óvodák versenyén ami „Hahó itt vagyunk“- címmel volt megrendezve a második helyezést értük el.

Nevelőtestületünk célja, kiegyensúlyozott, vidám, önérvényesítésre képes, életkorának megfelelően szocializált gyermekek nevelése, élményekben gazdag, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkörben. A gyermekek adottságaira, képességeire, készségeire, tapasztalataira, élményvilágára építve, olyan változatos tevékenységek biztrosítása, melynek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális határához.

A szülőkkel a kapcsolatunk nagyon jó. Szívesen vesznek részt az óvoda által szervezett rendezvényeken. A rendezvényeket úgy szervezzük, hogy a szülő és gyermeke együtt játszhasson, alkothasson, együtt éljék át az alkotás örömét.Közös rendezvényeink: Tökbuli, Karácsonyváró, Farsangi karnevál.Az óvoda által szervezett ünnepek: Anyák napja, Gyermeknap,  Búcsú az óvodától.

Feladatunk, hogy az itt töltött évek során a gyermekek megőrizzék a boldog, gondtalan gyermekkort – játékos módon, akaratuk és kitartásuk erősítésével tudjuk felkészíteni a gyermekeket egy újabb életszakaszra.