CSEMADOK ALAPSZERVEZET   FELSŐVÁMOS

Felsővámosban a magyarságuk  és saját kulturális értékeik védelmében kiálló lakosok 1952. januárjában hozták létre a CSEMADOK alapszervezetet.  Létrejötte óta falunkban sajátos jellege van a CSEMADOK működésének:  tradíciókra, hagyományokra  épül ,és meghatározója a falu kulturális és társadalmi életének.

 Falunkban  az 50-es évektől a CSEMADOK tagok olyan szilárd alapot hoztak létre a színjátszásnak , az esztrádműsorok rendezésének, a női- és férfi éneklőcsoport fellépéseinek,  a citeracsoportnak és a női labdarúgó csapatnak, melyekre  méltán lehetett büszke a falu lakossága. Együtteseink kitűnően helytálltak járási ,kerületi és országos megmérettetésben is.  1968.szeptember 9-én alakult meg a CSEMADOK Ifjúsági és Közművelődési Klubja. A fiatalok   utasítások és parancsszavak nélkül ,a maguk által kialakított és rendbehozott régi iskola egyik helyiségében,majd a jelenlegi kultúrházban közel 20 éven át  hetente egyszer, a szombati napokon tartották  a klubestéket. Nagyon közkedveltek voltak    a klubban lezajlott zenés-táncos,dalos műsorok,vidám jelenetek, előadások,vitaestek,író-olvasó találkozók, filmvetítések,táncdal- és nóta versenyek,vetélkedők, kozmetikai – és divatbemutatók, a klubzenekar fellépései és  más közkedvelt programok  .

 Jelenleg (2015-ben ) a CSEMADOK helyi alapszervezetének 200 tagja van.Fő célja a falu magyar ajkú lakosai  önazonosságának megtartása, anyanyelvi kultúrájának,  népi hagyományainak megőrzése és ápolása.   A szervezetet  16 tagú vezetőség irányítja. Legaktívabban működő csoportja a női éneklőcsoport,amely a község mindegyik jelentős rendezvényén fellép.

A szervezet évenként ismétlődő rendezvényei közé tartoznak: CSEMADOK nőnapi találkozó; Koszorúzási műsoros emlékdélután a magyar szabadságharc és forradalom évfordulója tiszteletére;   Aktív résztvétel a magyarországi Bogyoszló községben megrendezett   terem – labdarúgótornán;  Fellépés a községi ANYÁK NAPJA ünnepségen;   Falunapon szereplés és szervezés a községi önkormányzat  igényei alapján; Nyárbúcsúztató dallal, zenével, játékkal és halászléfőző fesztivállal; A  születésük kerek évfordulóját ünneplő aktív tagok köszöntése; Koszorúzási műsoros emlékest a háború áldozatai és a község összes elhunyt lakosa tiszteletére; Műsor nyugdíjas találkozón; Műsor a községi parkban megrendezett ÁDVENTI rendezvényen; Karácsonyváró találkozó, Évzáró tagsági ülés műsorral és CSEMADOK bállal; Ó-évzáró találkozó a szervezet munkájába aktívan bekapcsolódó tagoknak stb.

 A CSEMADOK szervezet  évtizedek óta jó kapcsolatokat ápol a helyi önkormányzattal, a helyi alapiskolával és óvodával, a község mindegyik társadalmi szervezetével, a helyi kereskedelmi egységekkel és vállalkozókkal , a mezőgazdasági szövetkezettel és a magyarországi Bogyoszló községgel.

 A szervezet elnökei 1952-től: Csörgei István, Menyhárt Lajos,Puss Gyula, Oláh Ödön, Csibrányi Irén, Fűzék Lőrinc, Dosztig Pál.

Jelenlegi elnök: Mgr. Németh Péter

A  2015. januári évzárón jóváhagyott vezetőség: Elnök- Mgr. Németh Péter. Tagok: Dosztig Pál, Oláh Ödön, Bugár Aladár, Ing.Németh Péter,Török Rozália, Horváth Edina,  Katona Katalin, Horváth Ilona, Kozma Lídia,Benyák György, Almási Hajnalka, Bugár Piroska, ifj. Almási Ernő, Bognár József és Almási Albin.

Az  ellenőrző csoport tagjai:  Kozma Klaudia és Almási Erzsébet.