CSEMADOK ALAPSZERVEZET   FELSŐVÁMOS

Felsővámosban a magyarságuk  és saját kulturális értékeik védelmében kiálló lakosok 1952. januárjában hozták létre a CSEMADOK alapszervezetet.  Létrejötte óta falunkban sajátos jellege van a CSEMADOK működésének:  tradíciókra, hagyományokra  épül ,és meghatározója a falu kulturális és társadalmi életének. Néhány név az alapító tagok közül a hozzánk eljuttatott dokumentumok alapján: Andrejkovics Irén,Bugár Tibor, Fejes János, Fekete Rozália, Kása Erzsébet, Koter János, Kovács Béla, Schill Ilona, Táncos István és Tóth László.

Falunkban  az 50-es évektől a CSEMADOK tagok szilárd alapot hoztak létre a színjátszásnak , az esztrádműsorok rendezésének, a női- és férfi éneklőcsoport fellépéseinek,  a citeracsoportnak és a női labdarúgó csapatnak.  Együtteseink kitűnően helytálltak járási,kerületi és országos megmérettetésben is.  1968.szeptember 9-én alakult meg a CSEMADOK Ifjúsági és Közművelődési Klubja. A fiatalok   utasítások és parancsszavak nélkül ,a maguk által kialakított és rendbehozott régi iskola egyik helyiségében,majd a jelenlegi kultúrházban közel 20 éven át  hetente egyszer, a szombati napokon tartották  a klubestéket. Nagyon közkedveltek voltak    a klubban lezajlott zenés-táncos,dalos műsorok,vidám jelenetek, előadások,vitaestek,író-olvasó találkozók, filmvetítések,táncdal- és nóta versenyek,vetélkedők, kozmetikai – és divatbemutatók, a klubzenekar fellépései és  más közkedvelt programok  .

Jelenleg (2020-ban ) a CSEMADOK helyi alapszervezetének 135 tagja van. Fő célja a falu magyar ajkú lakosai  önazonosságának megtartása, anyanyelvi kultúrájának,  népi hagyományainak megőrzése és ápolása.   A szervezetet  14 tagú vezetőség irányítja. Legaktívabban működő csoportja a női éneklőcsoport , amely a község mindegyik jelentős rendezvényén fellép.

A szervezet évenként ismétlődő rendezvényei közé tartoznak: CSEMADOK nőnapi találkozó; Koszorúzási műsoros emlékdélután a magyar szabadságharc és forradalom évfordulója tiszteletére;   Aktív résztvétel a magyarországi Bogyoszló községben megrendezett   terem – labdarúgótornán;  Fellépés a községi ANYÁK NAPJA ünnepségen;   Falunapon szereplés a községi önkormányzat  igényei alapján; Nyárbúcsúztató dallal, zenével, játékkal és halászléfőző fesztivállal; A  születésük kerek évfordulóját ünneplő aktív tagok köszöntése; Irodalmi találkozó íróval és könyvbemutatóval; Koszorúzási műsoros emlékest a háború áldozatai és a község összes elhunyt lakosa tiszteletére; Műsor nyugdíjas találkozón; Műsor a községi parkban megrendezett ÁDVENTI rendezvényen;  Évzáró tagsági ülés műsorral és CSEMADOK bállal; Ó-évzáró találkozó a szervezet munkájába aktívan bekapcsolódó tagoknak stb.

A CSEMADOK szervezet  évtizedek óta jó kapcsolatokat ápol a helyi önkormányzattal, a helyi alapiskolával és óvodával, a község mindegyik társadalmi szervezetével, a helyi kereskedelmi egységekkel és vállalkozókkal , a mezőgazdasági szövetkezettel és a magyarországi Bogyoszló községgel.

 A szervezet elnökei 1952-től: Csörgei István, Menyhárt Lajos,Puss Gyula, Oláh Ödön,  Csibrányi Irén, Fűzék Lőrinc, Dosztig Pál   

2015-től 2019-ig a szervezet elnöki tisztségét Mgr.Németh Péter töltötte be.

  1. decemberétől a CSEMADOK helyi alapszervezetének elnöke: Dosztig Pál

 A  2019.  decemberi évzáró tagság ülésen jóváhagyott vezetőség: Elnök-   Dosztig Pál,  Tagok: Oláh Ödön, Benyák György , Almási Albin, Kozma Lídia,  Dosztig Zsuzsanna,  Almási Erzsébet , Bognár József , Kocsisné Almási Hajnalka, Horváth Ilona, Katona Katalin,  Kozma Klaudia  és Varga Mónika

Az  ellenőrző csoport tagjai:  Izsóf Judit és Görcs Karolina

Aktualizálva: 2022.03.09