A falu neve az egykori vámhelyre utal, amely az erre haladó hajdani vásárúton feküdt.

Először egy 1268-ból származó oklevélben említik Wamus alakban. A későbbi évtizedek, évszázadok során számos alakváltozatban élt tovább: 1406-ban Wamosfalwként, 1421-ben Wykyrth, sine Wamusfalw, 1773-ban Vámosfalu, 1927-ben Horné Myto jegyezték fel. Az 1553. évben tartott összeírás szerint Serédy Gáspár és Mérey Mihály voltak a község urai. Később a Pálffi grófok kerültek ebbe a kiváltságos helyzetbe. 1683. február 23-án egy, a Kis-Dunán átkelt török csapat rohanta meg és rabolta ki a községet, és 104 lakóját rabként magával hurcolta. Az 1828-as Nagy Lajos féle összeírásban 67 házzal és 485 lakossal van bejegyezve.

1960-ban a községet egyesítették Vásárúttal Trhové Myto néven, azonban 1990-ben a két község közigazgatásilag kettévált.

1851-ben Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótárában a közvetkező bejegyzésben említi: Vámosfalu, magyar falu Pozsony vármegyében, a Kis-Duna szigetjében, Vasáruihoz 1 fertálynyira: 492 katolikus, 10 zsidó lakossal. Kétnyomású határa termékeny; rétje kevés; fája elég. Földesura: gr. Pálffy Ferenc. Utolsó postája Komárom.