Igazgató PaedDr. Nagy Erzsébet
Tanárok 3
Diákok 19
Cím 930 13 Horné Mýto , Školská 5
Telefon szám 031 / 5581 322,    e-mail: skola@zsmhmyto.edu.sk

Az iskolánk a falu központjában, csendes utcában, a Községi Hivatallal és a Magyar Tannyelvű Óvodával szemben található. Nagy előnynek tekintjük, hogy az autós forgalomtól is távol van a csendes kis utca, ezért a tanulóink biztonságosan közlekedhetnek.

Az épület egyemeletes, aminek jelenleg csak az alsó szintjén használják a tanulók.  Az iskolaudvar szép nagy, rendezett. Hinták és focipálya is nagy örömöt szerez a kint játszó gyerekeknek. A pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a kinti tevékenységre, időjárásnak megfelelően a téli időszakban is sok időt töltenek kint a tanulók. Ez elengedhetetlen fejlődési és egészségügyi szempontból is. Hiszen nem elégszer hangsúlyozzuk a mai elektronikai játékok mozgásszegény hatását a gyermekekre.

A 2014/2015-ös tanévben az intézménybe 12 tanuló jár, két-két összevont osztályba. Az egyik osztályban az elsősök és a harmadikosok járnak, őket PaedDr. Nagy Erzsébet tanítja. A másodikosok a negyedikesekkel vannak összevonva, őket Mgr. Kiss Andrea tanítja. Az összevont tanítás során a pedagógus úgy osztja be a munkát, hogy míg az egyik osztály, illetve csoport önállóan dolgozik, addig a másik osztállyal tud foglalkozni. Ez hozzájárul a gyermekek önálló munkájának fejlesztésében, mely kiemelkedően fontos lesz a felső tagozatban.

A napközis foglalkozásokat és az informatikai nevelést Mgr. Kántor Renáta tanítja. A vallásoktatást Mikos Gabriella vállalta. Természetesen minden pedagógusunk szakképzett, ketten attesztációval is rendelkeznek.

Az iskolai klubról –a délutáni foglalkozás 12.30-kor kezdődik, és 16.30-ig működik. Szeptemberben az első szülői értekezleten mindig felhívjuk a kedves szülők figyelmét, ha esetleg igényelnék, hogy a gyermeküknek pedagógiai felügyeletet biztosítsuk a kora reggeli órákban a tanítás előtt, csak jelezniük kell az iskola felé kérésüket. Ugyanez vonatkozik a kora reggeli elhelyezésről is. Ha bárkinek bármilyen okból szüksége lenne, hogy gyermekét korábban hozza az iskolába, ennek semmi akadálya, csak egyeztetni kell előtte.

Az iskola interaktív táblával is fel van szerelve, ami színesebbé teszi az oktatást. Nem csak érdekes feladatok megoldásában tudjuk kihasználni, hanem akár olvasási, akár matematikai, de idegen nyelvi feladatok megoldása során is.

Ősszel szerveztünk természetbe sétákat, Ismerd meg környezetedet címmel. Ehhez egy helyi vadász segítségét is kértük, aki előadást és bemutatót tartott a gyereknek. A kötelező fogorvosi ellenőrzésre is az iskola keretén belül kísérjük el tanulóinkat Vásárútra, Dr. Bognár Beátához.

Rendszeresen részt veszünk színházlátogatáson is, Dunaszerdahelyen a VMK-ban. Itt néztük meg egy magyarországi társulat előadásban egy zenés mesét. A helyi óvodával közösen megszervezett meseelőadás is nagy sikert aratott a gyermekeink körében.  Tavasszal, március 11-én pedig a Három kismalac című mesét fogjuk megnézni Dunaszerdahelyen.

Karácsonykor karácsonyváró foglalkozással vártuk Mikulást, aki megajándékozta a gyermekeket. Az első félévet a bizonyítványosztás után az ovisokkal együtt közös farsangi mulatozással zártuk a 2014/2015-ös tanév első félévét.

Szoros az együttműködés a község és az iskola illetve óvoda között is. Minden a falu által szervezett rendezvényre műsorral készülünk az iskolánk tanulóival is.

Iskolánk egyik legnagyobb támogatója Nagy Pali bácsi, aki falunk szülötte, szülei itt tanítottak az iskolánkban. Ő Kanadában él, de sosem feledkezik meg a szülőfaluja iskolájáról. Minden évben komoly összeggel támogatja intézményünket. Immáron harmadik éve minden elsős tanulónak, aki a mi iskolánkban kezdi meg tanulmányait, az iskolakezdéskor száz eurót ajándékoz, ezzel is segítve a szülőkre nehezedő anyagi terhet, amit maga az iskolakezdés okoz.

E mellett még támogatja az iskolánkban működő Madár Klubbot, amit az ő kezdeményezésére indítottunk el. A tőle kapott támogatásból fedezzük a színházlátogatásokat. Karácsonyra, félévi bizonyítványra és a szavalóversenyre jutalomkönyvet kapnak tanulóink ebből a támogatásból.

Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi oktatásra. Talán nem is kell kiemelnem, a szakemberek véleményét, akik hosszú évek tapasztalatával támasztják alá, hogy mennyire fontos a gyermekek számára, hogy az anyanyelvükön tanulhassanak.

Szeretnék arra is rámutatni, hogy mennyire fontos az is, hogy a kisgyermek, aki megkezdi hat-hét évesen az iskolát, a saját környezetébe tegye azt. A kisiskolásnak önmagában az iskolakezdés is megterhelő, hát még ha egy teljesen idegen környezetben, utazással egybekötve teszi azt!

Bár iskolánkban összevont osztályokban folyik a tanítás, mégis mellettünk szól az érv, hogy az osztály létszáma így is alacsony. Tehát kellő időt tudunk szánni minden tanulóra, igényeikhez tudjuk alakítani a tanítás menetét.

Az összevont osztályban a tanítás párhuzamosan folyik. Ez azt jelenti, hogy a két osztálynak ugyanaz vagy hasonló órája van. A tanító néni a munkája során úgy osztja szét az órát, hogy amíg az egyik osztállyal dolgozik, addig a másik önálló feladatokat old meg. Gyakran be is tudja vonni a két különböző korosztályú osztályt a közös munkába.

Lemaradási hátránytól nem kell tartani. Ennek ékes bizonyítéka, hogy gyakran kapunk pozitív visszajelzést és dicséretet a nagyobb tanulóinkról, akik sikeresen helyt álltak a magasabb évfolyamokban.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való együttműködésre is. Reményeink szerint gyümölcsöző együttműködés lesz intézményünk és a szülők között. A Szülői Szövetség által szervezett bálok bevétele biztosítja a tanulóink számára az év végi jutalomkirándulást. Ezért, akinek lehetősége van, bármilyen formában, kérem, támogassa az iskolát és a Szülői Szövetséget is.