Informácia III. na rok 2020

Informácia II. na rok 2020
11. marca 2020
Informácia IV. na rok 2020
17. marca 2020

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi  v roku 2020 – Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi zasiela nasledovné opatrenia:

Príloha: Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v  roku 2020

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi_2020