Voľby Prezidenta SR v roku 2019_ Oznámenie II.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

e-mail