Voľby prezidenta SR v roku 2019

Na prípravu a vykonanie volieb pre voľby prezidenta SR v roku 2019 je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

  1. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

oznámenie_voľby PR_2019