Informácia V. na rok 2021

Informácia IV. na rok 2021
24. februára 2021
Informácia VI. na rok 2021
5. mája 2021

List Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Dunajská Streda ohľadom jarnej celoplošnej deratizácii živočíšnych škodcov.

deratizácia_2021