Informácia IX. na rok 2021

Informácia VIII. na rok 2021
10. júna 2021
Informácia X. na rok 2021
19. júna 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe uvádzame z 23. týždňa 2021 aktuálne uznesenie vlády SR – Alert systém, nové opatrenia ÚVZ SR od 14. 06. 2021, nový cestovný semafor od 14. júna 2021 a vysvetľujúce materiály v zložení:

uznesenie vlády SR č. 327 z 09. júna 2021k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19  – okres Dunajská Streda od 14. júna 2021 (24. týždeň) zaradený do 1. stupňa ostražitosti – žltá zóna,

č. 216 (zverejnená 10.06.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí účinnosť od 14. júna 2021, zrušuje vyhlášku č. 208/2020 V. v. SR,

– č. 217 (zverejnená 10.06.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok účinnosť od 14. júna 2021, zrušuje vyhlášku č. 207/2021 V. v. SR,

– č. 218 (zverejnená 10.06.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky účinnosť od 14. júna 2021, zrušuje vyhlášku č. 212/2021 V. v. SR,

– rozcestník (sprievodca) – Pravidlá pre hromadné podujatia z 11. 06. 2021,

– rozcestník (sprievodca) – Pravidlá pre prevádzky z 11. 06. 2021,

– rozcestník (sprievodca) – Režim na hraniciach Slovenska z 11. 06. 2021,

– CESTOVNÝ SEMAFOR – Systém pre epidemiologickú kontrolu hraníc – platný od 14. 06. 2021,

– vzor potvrdenia o prekonaní Covid-19 v anglickom jazyku,

– vzor potvrdenia o testovaní na Covid-19 v anglickom jazyku,

– aktuálna epidemiologická situácia – Epidémia Covid-19 – materiál MZ SR z 09.06.2021.

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.