Informácia č. 5 Zberný dvor Horné Mýto

Info pre voliča SK/ENG
19. februára 2024
Informácia č.6 -Harmonogram vývozu odpadu marec/2024
29. februára 2024

Zberný dvor Horné Mýto

bude pre verejnosť s účinnosťou od 02.03.2024 otvorený v nasledujúcom režime:

Sobota: 08:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30

 

Zelený odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. PRIVÁŽANÝ RASTLINNÝ ODPAD JE MOŽNÉ ULOŽIŤ LEN ČISTÝ, BEZ INÝCH ODPADOV (PLASTOVÉ VRECIA, PLASTOVÉ FLAŠE A POD.)