Informácia 69. na rok 2022

Informácia 68. na rok 2022
1. októbra 2022
Informácia 70. na rok 2022
7. októbra 2022

 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia  zasiela nasledovné opatrenia:

Príloha: